Kursy Bildungsurlaub

Specjalne kursy dla osób pracujących z Niemiec. Mają te same cechy jak 30-godzinne kursy intensywne.

Kursy języka hiszpańskiego uznane przez niemieckie Ministerstwo Edukacji w licznych landach.

Cursos Bildungsurlaub

Te kursy posiadają następujące jednakowe cechy oraz ceny jak i 30-godzinne kursy intensywne.

Godziny zajęć

Daty rozpoczęcia

Sprawdź daty rozpoczęcia kursów.

Ceny

Sprawdź ceny kursów intensywnych.